EHKAMPƏRƏSTLİK

is. Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul etmə.
EHKAMPƏRƏST
EHMAL

Digər lüğətlərdə