EHSANÇI

is. Savab məqsədi ilə ehsan verən, ehsan edən adam.
Müdir ehsançı və səxavətli qadınla həddindən artıq maraqlanırdı. M.S.Ordubadi.

EHSAN
EHSAS

Digər lüğətlərdə