EHTİKARÇILIQ

is. Ehtikarla məşğul olma, möhtəkirlik etmə; alverçilik.
EHTİKARÇI
EHTİMAL

Digər lüğətlərdə