EHTİRAMƏN

[ ər. ] klas. Ehtiramla, hörmətlə.
Ehtiramən səni hər gündə ziyarət edərəm. M.Ə.Sabir.

EHTİRAM
EHTİRAMLA

Digər lüğətlərdə