EHTİYATKARLIQ

bax ehtiyatlılıq.
EHTİYATKARANƏ
EHTİYATLA

Digər lüğətlərdə