EHTİYATSIZLIQLA

zərf Heç bir ehtiyat gözləmədən, ehtiyatsız.
Mahmud … ehtiyatsızlıqla soruşdu. Ə.Əbülhəsən.

EHTİYATSIZLIQ
EHTİZAZ

Digər lüğətlərdə