ÉKKER

[ fr. ] Yerdə müəyyən dərəcəli bucaqlar qurmaq üçün geodeziya aləti; künyə.
EKİZTAYI
EKLEKTİ́K

Digər lüğətlərdə