EKRANLANMAQ

məch. tex. Qabağına ekran çəkilmək.
EKRANLANMA
EKRANLANMIŞ

Digər lüğətlərdə