EKSPERİMENTÇİ

is. Eksperiment (elmi təcrübə) aparan mütəxəssis.
EKSPERİMENTÁTOR
EKSPÉRT

Digər lüğətlərdə