EKSPÉRT

[ lat. ]
1.
1. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün dəvət edilən mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu.
2. Yoxlayıcı, müzakirəedici komissiya. Ali Attestasiya Komissiyasının ekspertləri.
EKSPERİMENTÇİ
EKSPERTİ́ZA

Digər lüğətlərdə