ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK

Elektrikləşdirmək” dən məch.
ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ
ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə