ELLİY

(Kürdəmir)
hamı, hamısı. – Uşaxlar elliyi çayın qırağına yığılıblar; – Uşağın elliyi dərsi bilir
ELLİK
ELMDAR