ELLİK

I
(Salyan)
bütünlüklə, tamamilə. – Bağımızın elligin yığasan, on eşig <yeşik> üzüm olmaz
II
(Salyan)
el. – Onı elligə, cama: tdığa qurban elədim
ELLİGHARAY
ELLİY

Digər lüğətlərdə