EMPİRİKLİK

is. Empirizmə əsaslanma, empirizm mahiyyəti daşıma, təcrübilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EMPİRİKLİK təcrübilik
EMPİ́RİK₁
EMPİRİOKRİ́TİK

Digər lüğətlərdə