ENDİRİLMƏ

Endirilmək”dən f.is.
ENDİRİCİ
ENDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə