ENİŞLİ-YOXUŞLU

sif.
1. Enişi-yoxuşu çox olan. Enişli-yoxuşlu cığır. Enişli-yoxuşlu yer. Enişli-yoxuşlu yol.
2. məc. Əzablı, əziyyətli; əzabla, çətinliklərlə dolu. Həyat enişli-yoxuşludur.
ENİŞLİ
ENİŞLİK

Digər lüğətlərdə