ENİNƏ

zərf. Köndələninə, bir şeyin eni istiqamətində (uzununa əksi). Parçanı eninə kəsmək.
◊ Eninə-uzununa ölçmək – boş-boşuna, məqsədsiz gəzmək, dolaşmaq, veyillənmək. Küçəni eninə-uzununa ölçmək. Həyəti eninəuzununa ölçmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ENİNƏ köndələninə
  • ENİNƏ uzununa

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ENİNƏ ENİNƏ – UZUNUNA Parçanın eninə, uzununa baxıb yerinə qoydu
ENƏCƏK
ENİŞ

Digər lüğətlərdə