ENLİDÖŞ

sif. Döşü enli, sinəsi geniş olan. Enlidöş adam. Enlidöşlü at.
ENLİCƏ
ENLİDÖŞLÜ

Digər lüğətlərdə