EPİKÜRİ́ZM

bax epikürçülük.
Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyada bir növ epikürizm gəlir. M.İbrahimov.

EPİKÜRÇÜLÜK
EPİQÓN

Digər lüğətlərdə