ÉPOS

[ yun. ] Rəvayət səciyyəvi ədəbiyyat, dastan. Koroğlu eposu. Qəhrəmanlıq eposu.
// Qəhrəmannamələr, dastanlar və s. xalq yaradıcılığı əsərlərinin məcmusu. Qırğızların “Manas” eposu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EPOS epos bax dastan
EPÓNJ
ER

Digər lüğətlərdə