ERİŞMƏK

bax ermək.
[Rəsul:] Cümə axşamında, cümə günündə; Ərənlər erişdi nəzərgah mənim. Aşıq Qərib”.
Ahü zar kəsibdir səbrü qərarım; Erişir fələyə naləvü zarım. Aşıq Paşa.

ERA
ERİTROSİTLƏR

Digər lüğətlərdə