ÉRKER

[ alm. ] arxit. Binanın daxilini genişləndirən və bir neçə mərtəbədən keçən divarında pəncərələri olan yarımdairə və ya tin-tin şəklində çıxıntı.
ERİTROSİTLƏR
ERKƏC

Digər lüğətlərdə