ERMƏNİCƏ

sif. və zərf. Erməni dilində. Ermənicə kitab. Ermənicə danışmaq.
– Biri rusca, o biri ermənicə, bir başqası da ukraynaca oxudu. M.Hüseyn.

ERMƏNİ
EROTİ́K

Digər lüğətlərdə