ESTETÇİ

bax estetik 1-ci mənada. [C.Cabbarlı] formalist və estetçi yazıçıları tənqid edərək yazırdı. M.Arif.
ESTETCƏSİNƏ
ESTETÇİLİK

Digər lüğətlərdə