ETDİRİLMƏK

Etmək”dən məch. …Kinoların qabağına nümayiş etdirilən filmlərin şəkilləri vurulmuşdu. M.İbrahimov.
ETDİRİLMƏ
ETDİRMƏK

Digər lüğətlərdə