ETDİRMƏK

icb. Etməyə məcbur etmək.
ETDİRİLMƏK
ETERNİ́T

Digər lüğətlərdə