ETİMADVERİCİ

sif. İnandırıcı, ümidverici, inamlı, etibarlı. Xanın vəziyyəti məclisi də kiriməyə məcbur etdi.
Dərin sükutu Vaqifin yumşaq, lakin etimadverici səsi pozdu. Çəmənzəminli.

ETİMADSIZLIQ
ETİMOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə