ETİQADCA

zərf Etiqada görə, əqidəcə, məsləkcə, məzhəbcə.
ETİQAD
ETİQADLA

Digər lüğətlərdə