ETİQADLA

zərf Möhkəm inamla.
Fərhadoğlu istəyirdi ki, dərin etiqadla işdəngücdən yapışan gəncliyə qarışsın. S.Rəhimov.
İbrahim Məşədi bəyin sakit axan gözlərində qığılcıma bənzər bir şey yandığını görəndə bu sözləri necə dərin bir etiqadla dediyini hiss edib təsəlli tapdı. M.Hüseyn.

ETİQADCA
ETİQADLI

Digər lüğətlərdə