ETMƏKSİZİN

zərf Etmədən.
Nəsir ki heç bir vaxt Mirzə Qədirin sözündən çıxmazdı, hər əmrini tərəddüd etməksizin qəbul edər, onun hər fikrinə şərik olardı. S.Hüseyn.

ETMƏKLİK
ETNOGENÉZ

Digər lüğətlərdə