EYLƏMƏ

Eyləmək”dən f.is.
EYLƏ
EYLƏMƏK

Digər lüğətlərdə