FÜTUHAT

is. [ ər. “fəth” söz. cəmi]
1. Bax fəth.
2. məc. Mübarizə, çalışma, zəhmət və s. nəticəsində əldə edilmiş şeylər.
…Qazandığınız fütuhatı möhkəmləndirin və bütün Şərq üçün nümunə olun. Q.İlkin.

Etimologiya

  • FÜTUHAT Ərəbcə fəth sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
FÜSUNKARLIQ
FÜYUZAT

Digər lüğətlərdə