FELDMÁRŞAL

[ alm. ] 1917-ci il inqilabından əvvəlki rus ordusunda və bir sıra dövlətlərin quru qoşunlarında yüksək general rütbəsi; habelə bu rütbəni daşıyan adam.
FEİL
FELDMARŞALLIQ

Digər lüğətlərdə