FRÁZA

[ yun. phrasis – ifadə]
1. mus. Musiqi mövzusunun hər hansı kiçik və nisbətən tam hissəsi. Fraza, adətən iki motivdən ibarət olur.
2. dilç. Cümlə, ifadə, ibarə. Motivlərə bölünməyən bütöv frazalar da var.
FRANSIZCA
FRAZEOLÓGİYA
OBASTAN VİKİ
Fraza
Fraza – [yun. phrasis – ifadə etmək] 1)bitkin fikir; 2)təmtəraqlı məzmunsuz söz; 3)cümlə, ifadə ibarə. Məsələn, motivlərə bölünməyən bütöv frazalar da var. R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.
Fraza şablonu
Fraza şablonu — ayrı-ayrı frazalar yaratmaq üçün sözlərlə doldurula bilən bir və ya bir neçə boş yerləri özündə daşıyan uzun bir fraza kollokasiyası. Fraza şablonu ayrı-ayrı frazalar yaratmaq üçün sözlərlə doldurula bilən bir və ya bir neçə boş yerləri özündə daşıyan uzun bir fraza kollokasiyasıdır. Çox vaxt müəyyən boşluqları doldurmağa icazə verilən sözlərin qrammatik kateqoriyasında bəzi məhdudiyyətlər var. Fraza şablonları boşluqların müvafiq məlumatlarla doldurulmalı olduğu formalara bənzəyir. Fraza şablonu termini ilk dəfə 1983-cü ildə prosodiyanın linqvistik tədqiqatında ortaya çıxmışdır, lakin 1990-cı illərin sonlarına qədər ümumi istifadəyə gəlmədiyi müşahidə edilmişdir. Buna misal "adi səhmlər 1,72-dən 340,36-ya yüksəldi" ifadəsidir. "Snouklon" neologizmi populyar klişeləri "klonlayan" fraza şablonlarının xüsusi halına aid edilir. Məsələn, Diana Vrilandın "Çəhrayı Hindistanın göyüdür" əsərinin yanlış sitat gətirilməsi "<rəng> yeni qaradır" şablonunun yaranmasına, onun da öz növbəsində "<X> yeni <Y>dir" şablonuna çevrilməsinə səbəb olmuş ola bilər. Bekus-Naur forması Frazeologizm Kral öldü, yaşasın kral!

Digər lüğətlərdə