FRÁZA

[ yun. phrasis – ifadə]
1. mus. Musiqi mövzusunun hər hansı kiçik və nisbətən tam hissəsi. Fraza, adətən iki motivdən ibarət olur.
2. dilç. Cümlə, ifadə, ibarə. Motivlərə bölünməyən bütöv frazalar da var.
FRANSIZCA
FRAZEOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə