FUNKSİONÁL

[latıncadan]
1.Funksiya” dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət.
2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan. Ürək fəaliyyətinin funksional pozğunluğu (ürəkdə anatomik dəyişiklik olmadan baş verən pozğunluq). – Əgər xəstəlik zamanı yalnız üzvlərin normal işi pozularsa və orqanizmdə quruluş pozğunluğu nəzərə çarpmazsa belə xəstəlik funksional xəstəlik adlanır. “İnsan nədən xəstələnir”.
FUNİKULYÓR
FÚNKSİYA

Digər lüğətlərdə