GAVALI

is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə.
Yay fəslində ərik, gavalı dəyirdi. S.S.Axundov.
[Əyyar:] …Elə ki budaqlar başını əyər, nar, heyva, şaftalı, gavalı dəyər… A.Şaiq.

// Bu meyvənin ağacı, ya kolu.
Dırmaşdım gavalı ağacına. Qantəmir.

Etimologiya

  • GAVALI Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək yemi” (meyvəsi) deməkdir
GAVAHIN
GAVALILIQ

Digər lüğətlərdə