GİLLƏ

(Quba)
mal peyini ilə palçığın qarışığından hazırlanan dayaz qab. – A Həmidə, bu il neçə gillə qeyrəcağsan?
GİLLAN
GİLLƏTMƏG

Digər lüğətlərdə