HAQQ-SAY QOYMAQ

hörmət etmək, qiymətləndirmək.

HAQQ OLDU
HAQQ-SAYI İTİRMƏMƏK