İÇ

bax 1. daxil; 2. özək; 3. içalat

İCTİHAD
İÇALAT

Digər lüğətlərdə