İDARƏ

I. i. 1. office; nəşriyyat ~si publishing office; 2. institution, establishment; dövlət ~ləri state institutions; ~ etmək 1) (rəhbərlik etmək) to govern (d.); (ölkəyə) to rule (d. over); 2) (müəssisəyə və s.) to control (d.), to run (d.); 3) (maşını) to operate (d.); 4) (avtomobil) to drive* (d.); 5) (orkestri) to conduct (d.); 3. qram. qovernment

II. s. management (attr.), administrative, managerial; ~ xərcləri administrative / management expenses; ~ heyəti administrative personnel, managerial staff

İDARAKSIZ
İDARƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə