İMALƏ

İMALƏ (tib.) ..Bu imalə təsir etməsə, o vaxt Qubadan molla Hacıbaba bizə yazdığı bu duanı hər sübh namazından sonra 140 mərtəbə oxusun.. (C.Məmmədquluzadə); KLİZMA.

İLTİZAM
İMAN

Digər lüğətlərdə