İMANLI

1. İMANLI (dinə inamı olan), DİNDAR (bax), ƏHLİ-İMAN

2. imanlı bax insaflı

İMAN
İMANSIZ

Digər lüğətlərdə