İMARƏT

I
(Füzuli)
bax imarat I
II
(Göyçay)
1. yaxşı
2. qiymətli. – Belənçiyinə imarət iş görürsən
İMARAT
İMƏNNƏ

Digər lüğətlərdə