İNAYƏT

ə. 1) qayğı, kömək; 2) diqqət, hümmət; 3) hüsnrəğbət, yaxşılıq.

İNAS
İNAYƏTƏN

Digər lüğətlərdə