İXTİYARİ

İXTİYARİ1

ə. istənilən, hər hansı.

İXTİYARİ2

ə. qocaya aid olan.

İXTİYAR
İXTİZA

Digər lüğətlərdə