İZZÜ RİFƏT

İZZÜ RİF’ƏT

ə. əzizlik və ucalıq.

İZZƏTYAB
J