JURNALİ́STİKA

[ fr. journal-dan]
1. Jurnallarda, qəzetlərdə ədəbi-publisistik fəaliyyət. Jurnalistika ilə məşğul olmaq.
– “Molla Nəsrəddin” birinci olaraq bizdə satirik xarakter daşıyan jurnalistika məktəbi yaratmışdır. M.İbrahimov.

2. top. Dövri nəşrlərin məcmusu. Azərbaycan jurnalistikası.
JURNALİSTİ́K
JURNALİSTLİK

Digər lüğətlərdə