KÜDURƏTLİ

sif.
1. Ürəyi qəmli, dərdli, kədərli.
2. Küdurət saxlayan, kin bəsləyən, ədavəti olan. Küdurətli adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÜDURƏTLİ küdurətli bax qəmli
  • KÜDURƏTLİ hirsli — acıqlı — kinli — qəzəbli — ədavətli
KÜDURƏT
KÜDURƏTLİLİK

Digər lüğətlərdə