KAFUR

ə. 1) tropik ölkələrdə bitən ağac növü; 2) kamfora; 3) m. ağ; qar kimi ağ.

KAFTAR
KAFURİ

Digər lüğətlərdə