KAHİNANƏ

zərf [ ər. kahin və fars. …anə] köhn. Kahin kimi, qeybdən xəbər verərcəsinə.
KAHİN
KAHİNLİK

Digər lüğətlərdə